Thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại CTCP Việt Úc Bình Định và giải pháp hoàn thiện

Hiệu quả kinh doanh là thước đo quan trọng để các nhà quản lý đo lường kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, để qua đó có những quyết định chính xác, kịp thời và hiệu quả. Nhóm tác giả đã nghiên cứu thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại CTCP Việt Úc Bình Định, giai đoạn từ năm 2016 – 2018, qua đó đề ra các giải pháp hoàn thiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nội dung phân tích chỉ mới đề cập đến các chỉ tiêu khả năng sinh lợi tổng quát như khả năng sinh lợi của doanh thu, khả năng sinh lợi của tổng tài sản và khả năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu. Về phương pháp phân tích, Công ty chỉ mới sử dụng phương pháp so sánh và chỉ dừng lại ở so sánh ngang và so sánh dọc và về tổ chức phân tích, hoạt động phân tích không thường xuyên, được giao cho nhân viên kế toán kiêm nhiệm nên chưa đảm bảo độ tin cậy và đầy đủ của thông tin do quá trình phân tích cung cấp.

Bài viết của Nguyễn Thị Lệ Hằng * Võ Đình Sơn – Trường Đại học Quy Nhơn * Kế toán CHK21, Trường Đại học Quy Nhơn đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Thuc-trang-phan-tich-HQKD-tai-Cty-CP-Viet-Uc.pdf

Xem thêm
Tổng quan các phương pháp đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Tổng quan các phương pháp đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Tác động của Quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết

Tác động của Quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết

Tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ trên địa bàn TP . HCM

Tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ trên địa bàn TP . HCM

Năng lực nghề nghiệp kế toán quản trị trong thời đại số và yêu cầu đổi mới công tác đào tạo

Năng lực nghề nghiệp kế toán quản trị trong thời đại số và yêu cầu đổi mới công tác đào tạo

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh