Quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Ngân sách nhà nước (NSNN) là một thành phần trong hệ thống tài chính, một công cụ hữu hiệu mà các quốc gia vẫn sử dụng trong quá trình hoạt động. Quản lý NSNN là nhiệm vụ hàng đầu của một quốc gia cũng như các bộ phận cấu thành nên quốc gia đó. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, thời gian qua, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã có nhiều cách thức để xây dựng và hoàn thiện về công tác tổ chức, quản lý và điều hành ngân sách cấp huyện,tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều bất cập cần phải tháo gỡ và giải quyết.

Theo đó, nghiên cứu này đánh giá thực trạng quản lý NSNN trên địa bàn huyện Nghi Lộc, từ đó đề xuất một số giải pháp có tính hệ thống nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý NSNN trên địa bàn huyện.

Từ khóa: Ngân sách nhà nước cấp huyện, quản lý NSNN, chu trình NSNN

 

(Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2019 của Ths. Lương Thị Thành Nam* PGS.TS. Trần Mạnh Dũng** TS. Thái Thị Kim Oanh***

Kính mời độc giả xem chi tiết tại file đính kèm)

File đính kèm

Quan-ly-NS-tren-huyen-Nghi-Loc.pdf

Ngân sách nhà nước (NSNN) là một thành phần trong hệ thống tài
chính, một công cụ hữu hiệu mà các quốc gia vẫn sử dụng trong quá
trình hoạt động. Quản lý NSNN là nhiệm vụ hàng đầu của một quốc
gia cũng như các bộ phận cấu thành nên quốc gia đó. Nhận thức
được tầm quan trọng của vấn đề trên, thời gian qua, huyện Nghi Lộc,
tỉnh Nghệ An đã có nhiều cách thức để xây dựng và hoàn thiện về
công tác tổ chức, quản lý và điều hành ngân sách cấp huyện,tuy
nhiên thực tế vẫn còn nhiều bất cập cần phải tháo gỡ và giải quyết.
Theo đó, nghiên cứu này đánh giá thực trạng quản lý NSNN trên địa
bàn huyện Nghi Lộc, từ đó đề xuất một số giải pháp có tính hệ thống
nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý NSNN trên địa bàn
huyện.
Từ khóa: Ngân sách nhà nước cấp huyện, quản lý NSNN, chu trình
NSNN

(Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2019 của Ths. Lương Thị Thành Nam* PGS.TS. Trần Mạnh Dũng** TS. Thái Thị Kim Oanh***

Kính mời độc giả xem chi tiết tại file đính kèm)

Xem thêm
Báo cáo tích hợp: Góc nhìn từ các trường đại học

Báo cáo tích hợp: Góc nhìn từ các trường đại học

Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tỉnh Vĩnh Long

Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tỉnh Vĩnh Long

Tác động của cách mạng 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam

Tác động của cách mạng 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn công ty kiểm toán của doanh nghiệp tại TP.HCM

Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn công ty kiểm toán của doanh nghiệp tại TP.HCM

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh