Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tỉnh Vĩnh Long

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố kiểm soát nội bộ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Phương pháp nghiên cứu chính là phương pháp định lượng thông qua việc khảo sát và phân tích 209 mẫu với đối tượng khảo sát là ban lãnh đạo và các nhân viên đang làm việc trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Kết quả phân tích chỉ ra rằng cả 5 nhân tố của kiểm soát

nội bộ là môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, thông tin và truyền thông, hoạt động kiểm soát và giám sát đều có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả của hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại.

(Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2019 của Ths. Trần Thị Anh Hồng.

Kính mời độc giả xem chi tiết tại file đính kèm)

File đính kèm

Anh-hg-KSNB-den-HDKD-tai-cac-NHTM-tinh-Vinh-Long.pdf


Xem thêm
Tác động của cách mạng 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam

Tác động của cách mạng 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn công ty kiểm toán của doanh nghiệp tại TP.HCM

Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn công ty kiểm toán của doanh nghiệp tại TP.HCM

Sự phát triển của phương pháp tính giá  trên cơ sở hoạt động

Sự phát triển của phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động

Định hướng áp dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam

Định hướng áp dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiện tượng “cứng nhắc chi phí” tại doanh nghiệp niêm yết

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiện tượng “cứng nhắc chi phí” tại doanh nghiệp niêm yết

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh