Tin tức - Sự kiện
  CIMA
  RSM DTL Auditing – Member RSM network
  Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
  Smart Train
  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
  Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh

  Thông tư mới hướng dẫn thuế TNDN năm 2014

  Ngày 18 tháng 6 năm 2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 2 tháng 8 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi.

  Thông tư này thay thế Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính.

  Download tại đây

  Xem thêm
  Đối tác
  HAA
  ACCA
  CPA AUSTRALIA
  ICAEW
  Quảng cáo
  Fast Accounting Online
  CIMA
  RSM DTL Auditing – Member RSM network
  Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
  Smart Train
  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
  Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh