Lớp hướng dẫn quyết toán thuế năm 2014

THÔNG BÁO

Chiêu sinh Lớp cập nhật văn bản thuế ban hành cuối năm 2014

 

Hội Kế Toán TP Hồ Chí Minh (HAA) trân trọng thông báo cùng toàn thể các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu quyết toán thuế năm 2014 rõ:

Thực hiện cam kết cải cách hành chính thuế, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản pháp quy sửa đổi, bổ sung nhiều luật thuế vào cuối năm 2014.  Để giúp doanh nghiệp tổng hợp các văn bản này khi làm quyết toán thuế và xử lý chính xác, hiệu quả các thay đổi về thuế từ đầu năm 2015, Hội Kế Toán TP HCM tổ chức khóa học đặc biệt này để cập nhật các văn bản sau đây:

-         Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

-         Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số Điều về Quản lý thuế, Thuế GTGT, TNCN, TNDN, hóa đơn và chứng từ nộp NSNN

-         Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015

  • Ngày khai giảng: Ngày 24 tháng 01 năm 2015
  • Địa điểm học: Hội trường Sở Tài Chính, số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM
  • Thời gian học: trọn ngày (sáng từ 08:30 đến 11:30; chiều từ 13:30 đến 16:30)
  • Học Phí: 500.000 VNĐ/ người. Lưu ý: Học viên là hội viên được giảm 10% học phí như quy định. Học viên đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên cũng được giảm 10%.
  • Giảng viên phụ trách: Ông Đỗ Đăng Tăng, Chuyên viên Cục Thuế TP

Liên hệ:          Hội Kế Toán Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 39.306.727 – 39.303.908   Fax: 39.305.716

Email: hoiketoan@hcm.fpt.vn

Học viên đăng ký tham dự khóa học được cấp hóa đơn theo quy định hiện hành.

Trân trọng thông báo.

Xem thêm
Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 06/2015

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 06/2015

Bảng điểm cân bằng (BSC) khác gì so với Bảng cân đối kế toán?

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 04/2015

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 04/2015

Sinh hoạt Hội viên tháng 4/2015 chuyên đề "Quản lý vốn lưu động"

Sinh hoạt tháng 12 năm 2014 của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Sinh hoạt tháng 12 năm 2014 của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Chuyên đề "Quyết toán thuế 2014"

Ban hành chính sách tháo gỡ cho doanh nghiệp phần mềm

Ban hành chính sách tháo gỡ cho doanh nghiệp phần mềm

Đề xuất cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập tại các tập đoàn, tổng công ty

Đề xuất cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập tại các tập đoàn, tổng công ty

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh