Hội thào lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán số 03/2004

Sáng ngày Thứ Sáu, 12 tháng 12 năm 2014 vừa qua, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) kết hợp cùng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán của Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến của người hành nghề kế toán và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán.

Buổi hội thảo đã do Văn phòng TP Hồ Chí Minh của Chi hội hành nghề kế toán (VICA) thuộc VAA tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

 

 

 

Tham dự buổi lễ có đầy đủ các người kế toán viên hành nghề thuộc các công ty dịch vụ kế toán đóng ở phía Nam từ Đà nẵng trở vào tham dự và tham gia góp ý trên dự thảo sửa đổi, bổ sung lần 5 của Bộ Tài chính. Các ý kiến phát biểu vây quanh các vấn đề dự kiến thay đổi lần này như điều kiện hành nghề của người kế toán, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Bức xúc nhất là vấn đề hành nghề “chui” (không có chứng chỉ hành nghề, không đăng ký, không nộp thuế) của một số kế toán trương doanh nghiệp và cán bộ ngành thuế đã cạnh tranh bất hợp pháp với những người kế toán hành nghề hợp pháp. Hội thảo cũng đã thảo luận có nên sửa đổi, bổ sung bằng một Chương riêng của Luật để nói về “hành nghề kế toán” hay chỉ cần bổ sung những nét lớn, dành các quy định chi tiết cho Chính phủ và Bộ Tài chính hướng dẫn để sau này dễ sửa đổi.

Thay mặt Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh, ThS Phạm Thị Kim Lệ, Chủ tịch Hội, đã gửi bài tham luận, nhưng do thời gian hạn hẹp nên đã nhường cho các cá nhân và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát biểu, nói lên những bức xúc, khó khăn hiện nay của hoạt động này.

Buổi hội thảo đã kết thúc vào lúc 12:30 giờ trong ngày trong không khí phấn khởi của người kế toán viên hành nghề sau khi đã đề suất nhiều ý kiến sửa đổi tích cực nhằm giúp hoạt động dịch vụ kế toán sớm phát triển và theo kịp đồng nghiệp ở các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

Xem thêm
Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 06/2015

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 06/2015

Bảng điểm cân bằng (BSC) khác gì so với Bảng cân đối kế toán?

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 04/2015

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 04/2015

Sinh hoạt Hội viên tháng 4/2015 chuyên đề "Quản lý vốn lưu động"

Khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng HCSN của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng HCSN của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Sinh hoạt tháng 11 năm 2014 của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Sinh hoạt tháng 11 năm 2014 của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Sinh hoạt tháng 11/2014: “Sử dụng Hiệp định thuế để xin miễn, giảm thuế TNDN và TNCN”

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh ngày 18/11/2014

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh