Ban hành chính sách tháo gỡ cho doanh nghiệp phần mềm

Bộ Thông tin Truyền thông vừa ban hành thông tư phân định rõ thế nào là hoạt động sản xuất phần mềm, nhằm giúp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp khi thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (DN).

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập DN, các DN sản xuất phần mềm được hưởng một số ưu đãi như: được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm; miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới.

Nhưng các doanh nghiệp phần mềm cho rằng, trong hoạt động sản xuất phần mềm rất khó phân biệt giữa 2 khái niệm  


sản xuất phần mềmdịch vụ phần mềm. Do đó, nhiều DN gia công phần mềm không được hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhập DN vì bị địa phương xác định là đối tượng làm dịch vụ phần mềm chứ không phải sản xuất phần mềm...

 

Do đó, Bộ Thông tin Truyền thông đã xây dựng và ban hành Thông tư quy định thế nào là hoạt động sản xuất phần mềm, có hiệu lực thi hành từ 2-1-2015. Thông tư này ban hành quy định thống nhất quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm và nguyên tắc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm, phục vụ cho việc quản lý nhà nước về công nghiệp phần mềm cũng như làm căn cứ để xem xét việc áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi khác đối với các DN.

Thông tư nêu rõ quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm gồm 7 công đoạn đó là: xác định yêu cầu; phân tích và thiết kế; lập trình, viết mã lệnh; kiểm tra, thử nghiệm; hoàn thiện, đóng gói; cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành; phát hành, phân phối sản phẩm.

Ngoài ra, để được xác định là DN có sản xuất phần mềm phải đáp ứng 2 yêu cầu gồm: với doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đăng ký DN, giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ; với cá nhân phải có mã số thuế và kê khai thuế trong đó ghi rõ phần thu nhập từ hoạt động sản xuất phần mềm...

Mặc dù thông tư mới được ký, ban hành và chưa có hiệu lực thi hành, song Bộ Thông tin Truyền thông vẫn ghi nhận các ý kiến đóng góp về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thông tư này để xem xét, điều chỉnh nếu thấy cần thiết.

Nguồn: (TBKTSG Online) 20/11/2014

Xem thêm
Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 06/2015

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 06/2015

Bảng điểm cân bằng (BSC) khác gì so với Bảng cân đối kế toán?

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 04/2015

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 04/2015

Sinh hoạt Hội viên tháng 4/2015 chuyên đề "Quản lý vốn lưu động"

Đề xuất cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập tại các tập đoàn, tổng công ty

Đề xuất cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập tại các tập đoàn, tổng công ty

Hội thào lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán số 03/2004

Hội thào lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán số 03/2004

Khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng HCSN của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng HCSN của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh