Nghiên cứu cơ sở lý luận về kiểm soát nội bộ trong quản lý rủi ro thuế trên cơ sở tiếp cận khung lý thuyết nền

Cải thiện hiệu quả kinh doanh, gia tăng lợi nhuận và tạo sự ổn định tài chính, được xem là những mục tiêu khá cơ bản mà mọi doanh nghiệp (DN) đều mong đợi đạt được. Để có được những điều này thì hoạt động kinh doanh của các tổ chức phải được bảo đảm, công tác kiểm soát chặt chẽ và thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước. Cần khẳng định rằng, việc quản lý rủi ro thuế một cách chặt chẽ sẽ giúp cho các công ty duy trì uy tín và tin tưởng của khách hàng và đối tác kinh doanh, cũng như cơ quan quản lý thuế. Điều này có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh, giúp thu hút thêm đối tác và khách hàng mới. Trong các bài nghiên cứu thì chủ đề kiểm soát nội bộ (KSNB) gắn kết với quản lý thuế vẫn còn khá hạn chế. Bằng phương pháp tổng hợp các công bố, mục tiêu chính của bài viết này là cung cấp khung lý luận do COSO ban hành về KSNB trong quan hệ với khía cạnh thuế và mối quan hệ với hai lý thuyết nền sử dụng chính cho những công bố đó.

Bài viết của PGS. TS. Phạm Quang Huy * CN. Đặng Vinh Quang ** Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 11/2023 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Thực trạng và giải pháp căn cơ để phục hồi và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam bền vững

Thực trạng và giải pháp căn cơ để phục hồi và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam bền vững

Ảnh hưởng quản trị lợi nhuận đến giá cổ phiếu - Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Ảnh hưởng quản trị lợi nhuận đến giá cổ phiếu - Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Tiêu chuẩn đánh giá bằng chứng kiểm toán

Tiêu chuẩn đánh giá bằng chứng kiểm toán

Rà soát, điều chỉnh một số quy định của Luật Kế toán 2015 để phù hợp với quá trình số hóa và chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán

Rà soát, điều chỉnh một số quy định của Luật Kế toán 2015 để phù hợp với quá trình số hóa và chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán

Giới thiệu hướng dẫn mới năm 2024 về IFRS S1 - Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về công bố thông tin theo định hướng bền vững

Giới thiệu hướng dẫn mới năm 2024 về IFRS S1 - Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế về công bố thông tin theo định hướng bền vững

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh