Kiểm soát nội bộ các khoản chi tại sở y tế tỉnh Bình Định: thực trạng và giải pháp

Nghị định số 85/2012/NĐ-CP, ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập đã làm thay đổi đáng kể trong công tác quản lý tài chính và kiểm soát nội bộ các khoản chi tại Sở Y tế Bình Định. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội bộ các khoản chi tại Sở Y tế Bình Định, thông qua phương pháp nghiên cứu định tính gồm phỏng vấn sâu và khảo sát bằng phiếu điều tra. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Sở đã làm tốt môi trường kiểm soát và đã có một số quy định để thực hiện kiểm soát chi; tuy nhiên, cơ chế nhận dạng rủi ro chi, các thủ tục cho kiểm soát, thông tin phục vụ cho kiểm soát chi và công tác giám sát còn một số hạn chế nhất định. Từ đó, nghiên cứu đã thảo luận và đề ra các giải pháp hoàn thiện.

Bài viết của Nguyễn Thị Lệ Hằng – Trường Đại học Quy Nhơn và Vũ Trương Hà Giang –  Sở Y tế tỉnh Bình Định đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

KSNB-cac-khoan-chi-phi-tai-So-Y-te-Binh-Dinh-Thuc-trang-va-giai-phap.pdf

Xem thêm
Giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân: những bất cập và hướng hoàn thiện

Giảm trừ gia cảnh trong tính thuế thu nhập cá nhân: những bất cập và hướng hoàn thiện

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh

Giải pháp hoàn thiện kế toán tài chính tại công ty cổ phần đầu tư Rồng Việt Land

Giải pháp hoàn thiện kế toán tài chính tại công ty cổ phần đầu tư Rồng Việt Land

Ảnh hưởng của thông tin phát triển bền vững đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Ảnh hưởng của thông tin phát triển bền vững đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Chính sách huy động và đầu tư nguồn lực tài chính cho đội ngũ trí thức - Thực trạng và giải pháp

Chính sách huy động và đầu tư nguồn lực tài chính cho đội ngũ trí thức - Thực trạng và giải pháp

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh