Đề xuất cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập tại các tập đoàn, tổng công ty

Các bộ ngành đề xuất nên cổ phần hóa (CPH)  tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập tại các tập đoàn, tổng công ty, thay vì làm thí điểm như hiện nay.

 

Hôm 11/12, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có cuộc họp với đại diện các bộ ngành xung quanh vấn đề thí điểm cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập tại các tập đoàn, tổng công ty, nhằm đổi mới mô hình quản trị, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của loại hình các đơn vị này - lâu nay sống bám vào nguồn ngân sách nhà nước.

Theo khảo sát được Bộ Tài chính báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, tại 37 đơn vị sự nghiệp công lập của 7 tập đoàn thì có 29/37 đơn vị tự bù đắp được chi phí. Nhiều đơn vị có số thu lớn hơn số chi. Chỉ có 8 đơn vị không tự bù đắp được chi phí. 13/37 đơn vị có tổng tài sản trên 100 tỉ đồng. 7 đơn vị có tài sản từ 50 tỉ đến 100 tỉ đồng và một vài đơn vị có tổng tài sản dưới 10 tỉ.

Đại diện nhiều bộ ngành đề xuất không nên làm thí điểm việc chuyển đổi này mà nên CPH tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập có thể tự chủ được về tài chính, sau đó mở rộng hơn. Đặc biệt phải sớm CPH các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty để hoạt động theo đúng mô hình doanh nghiệp, nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đồng ý với đề xuất này và cho biết sẽ sớm trình Thủ tướng ban hành quyết định CPH các đơn vị chứ không làm thí điểm một vài đơn vị như dự kiến trước đó.

Bộ Tài chính cho rằng, có nhiều hình thức chuyển đổi các đơn vị này: giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ, bán một phần vốn nhà nước hoặc vừa bán bớt vốn vừa phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ. Sau khi chuyển thành công ty cổ phần, các đơn vị sẽ hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, kinh doanh cung cấp dịch vụ công trên cơ sở đấu thầu, tự quyết định giá dịch vụ trên cơ sở giá chi phi phí hợp lý, cạnh tranh sòng phẳng với các nhà cung cấp dịch vụ khác.

Nhà nước sẽ chỉ giữ lại các đơn vị sự nghiệp công lập liên quan đến vấn đề an ninh, quốc phòng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính xây dựng danh mụcđơn vị sự nghiệp công lập mà nhà nước cần hoặc không cần nắm cổ phần chi phối để khi có quyết định, bắt tay vào thực hiện được luôn tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Hiện nay, số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập có thu đã tăng từ 63.054 đơn vị (2007) lên 69.735 đơn vị (2012). Không tính các đơn vị sự nghiệp của ngành y tế và giáo dục như các bệnh viện, trường học thì con số các đơn vị sự nghiệp như đoàn chèo, cải lương, nhà xuất bản…tăng từ 8.770 lên 11.341 đơn vị. Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo kiểu nửa công ích, nửa xã hội hóa có nguồn thu đáng kể. Còn lại nhiều đơn vị sống bám vào ngân sách, chậm đổi mới thì sống lay lắt nhưng vai trò phục vụ xã hội mờ nhạt, thậm chí có nơi hầu như không hoạt động.

Nguồn: (TBKTSG Online) 11/12/2014

 

Xem thêm
Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 06/2015

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 06/2015

Bảng điểm cân bằng (BSC) khác gì so với Bảng cân đối kế toán?

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 04/2015

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 04/2015

Sinh hoạt Hội viên tháng 4/2015 chuyên đề "Quản lý vốn lưu động"

Hội thào lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán số 03/2004

Hội thào lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán số 03/2004

Khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng HCSN của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng HCSN của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Sinh hoạt tháng 11 năm 2014 của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Sinh hoạt tháng 11 năm 2014 của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Sinh hoạt tháng 11/2014: “Sử dụng Hiệp định thuế để xin miễn, giảm thuế TNDN và TNCN”

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh